Om June Kylteknik AB

June Kylteknik AB är ett modernt kylföretag som sätter kunden i fokus. Verksamheten grundades år 1984 av Thomas Adetun. Vi är i dag fem medarbetare, samtliga med mycket lång brancherfarenhet.

June Kylteknik AB är ackrediterat genom det svenska kontrollorganet Swedac. Det innebär att vi fortlöpande genomgår kompetensprövning och att Vi uppfyller de krav på kompetens och kvalitet som Swedac ställer på vår verksamhet. I förlängningen innebär det en större trygghet för dig som kund.

Våra uppdragsgivare är allt ifrån storkök och restauranger till offentlig sektor, fastighetsbolag, industrier och privatpersoner. June Kylteknik har gott renommé på marknaden. Pålitligt hantverk, yrkeskunskap, erfaren personal och inte minst säkra leveranser har gett resultat.

Vi kombinerar det lilla företagets personliga engagemang med de stora leverantörerna och tillverkarnas bredd, för att alltid ge dig som kund den mest kostnadseffektiva lösningen.