Bild Bild Bild Bild Bild

June Kylteknik AB

June Kylteknik projekterar, installerar och servar livsmedelskyla, komfortkyla, industrikyla, luft-befuktning, värmepumpar samt AC i bilar och entreprenadmaskiner.

Vår målsättning är att skapa driftsäkra, miljösäkra och energisnåla anläggningar.

Vi har naturligtvis också jourverksamhet kvällar och helger.

Kyla
Varme