Kyla för alla miljöer

Vi installerar kyla i alla typer av lokaler - tillverkande industri, hemmiljö, offentlig miljö, butik och kontor.

Vi ser till att du får den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för just din lokal.

June Kylteknik installerar vätskekylare med eller utan värmeåtervinning samt frikyla, luftbefuktning och luftkonditionering.